TONK regeling

Speciaal voor personen die door Corona een aanzienlijk deel van hun inkomsten zijn misgelopen is de TONK-regeling in het leven geroepen. Deze regeling kan vanaf maart 2021 aangevraagd worden en biedt een overbrugging voor die personen die vaste lasten, zoals woonkosten niet meer kunnen betalen als gevolg van COVID-19. 

De TONK kan aangevraagd worden bij de eigen gemeente, middels een aanvraagformulier en kan met terugwerkende kracht vanaf januari 2021 worden aangevraagd. De regeling kan voor maximaal 6 maanden worden aangevraagd.
De manier waarop deze regeling kan worden aangevraagd, de specifieke en/of aanvullende voorwaarden en de hoogte van het vermogen van de aanvrager om TONK aan te kunnen vragen, verschilt per gemeente. Het advies is daarom om de website van de eigen gemeente te raadplegen. Hier kan meer algemene informatie, informatie over de procedure en het aanvraagformulier worden gevonden. 

Lening of gift

In de meeste gevallen hoeft de TONK-uitkering niet worden terugbetaald. In sommigen gevallen beslist de gemeente hierover anders en kan het ook een lening betreffen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de aanvrager binnenkort een groot bedrag ontvangt. 

Voorwaarden TONK

De voorwaarden waaraan de aanvrager in elk geval moet voldoen om TONK te kunnen aanvragen zijn:

  • De aanvrager is 18 jaar of ouder;
  • De aanvrager verliest aanzienlijk inkomen door de coronacrisis;
  • De woonkosten van de aanvrager kunnen niet meer uit het huishoudensinkomen of het vermogen worden betaald;
  • De aanvrager heeft ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op de WW-uitkering, niet voldoende inkomsten om woonkosten van te betalen.

Woonkosten

De kosten die worden gezien als woonkosten kunnen per gemeente verschillen. De website van de Rijksoverheid benoemt de volgende lasten als woonkosten:

  • huur of hypotheek;
  • kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
  • servicekosten;
  • gemeentelijke belastingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de gemeente waarin jij woonachtig bent. De betreffende gemeente is op de hoogte van hoe de TONK-regeling in jouw gemeente is geregeld en kan jou van alle informatie voorzien.

 

Deel via: