We mogen weer!

marionmeyerphotography 09889

Vanaf 30 juni mag er weer volledig getrouwd worden! Uit de Kamerbrief van 11 juni blijkt dat het kabinet de aanbevelingen van de Fieldlab onderzoeken toe zal gaan passen. Dit betekent dat bij het gebruik van Testen voor Toegang alle evenementen en dus ook bruiloften, weer met 100% bezoekerscapaciteit en zonder de 1,5 meter afstand kunnen plaatsvinden. Onder welke voorwaarden dit zal zijn, lees je hier. 

Wanneer de epidemiologische situatie voor de persconferentie eind juni het toelaat, zal het feestgedruis in ons land vanaf 30 juni weer volop klinken. Waar eerst gedacht werd dat dit voor bruiloften niet zou gelden, weten wij nu dat ook bruiloften weer hun doorgang zullen mogen vinden. 

 

 

Uit de bovenstaande tabel, die rechtstreeks is overgenomen uit de kamerbrief, blijkt dat met de inzet van coronatoegangsbewijzen de 1,5 meter dus mag worden losgelaten. Hierdoor worden alle evenementen mogelijk, dus ook staande bruiloftsfeesten. Wel zijn er uiteraard een aantal voorwaarden verbonden aan deze versoepeling: 

  • Alle deelnemers vanaf 13 jaar oud zijn in het bezit van een vooraf professioneel afgenomen negatief testbewijs met een geldigheidsduur van 40 uur, dan wel vaccinatie- of herstelbewijs;
  • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten) waardoor er sprake is van een gecontroleerde evenementenlocatie;
  • Maximale capaciteit van 100% reguliere bezetting;
  • Verplichte registratie en triage binnen 4 uur voor aanvang;
  • Werken met gecontroleerde in- en uitstroom;
  • Dringend advies aan medewerkers een zelftest af te nemen;
  • Dringend advies om deelnemers en medewerkers achteraf bij (lichte) klachten te laten testen.
  • Lokale voorwaarden voor evenementen (evt. meldingsplicht, vergunningverlening) gelden, waarbij ook rekening wordt gehouden met beschikbare politie- en BOA-capaciteit. Ditzelfde geldt voor de capaciteit in het OV: indien nodig kan er een vervoersplan aan organisatoren worden gevraagd. Organisatoren wordt gevraagd om (ook bij niet-vergunningplichtige evenementen) contact te zoeken met de vervoerders en bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden.

Aanmelden van evenementen

In de meeste gevallen zullen bruiloften niet aangemeld dienen te worden. Evenementen dienen te worden aangemeld indien er geen sprake is van een doorlopende testcapaciteit en jouw evenement voor een piek zorgt in het aantal afgenomen testen. Evenementen met onderstaande vergunningen dienen te worden aangemeld bij Testen voor Toegang:

  • Grootschalige evenementen met een doorlopende evenementenvergunning bij grote eventlocaties met meer dan 10.000 bezoekers.
  • Incidentele evenementenvergunningen die publiekelijk toegankelijk zijn (met en zonder kaartverkoop), een bekende en afgebakende locatie hebben of evenementen die tijdelijk zijn of een kortdurend karakter hebben.

Lees hier hoe Testen voor Toegang in zijn werk gaat voor organisatoren en bezoekers!

Lees op de website van Greater Venues nog meer over deze versoepelingen.

Deel via: