Wil je jouw bedrijf aansluiten bij STNL? Vul dan snel het aanmeldformulier in! Wij zullen binnen vier weken na aanmelding beoordelen of kan worden overgegaan tot aansluiting bij de stichting. Indien dit het geval is, dan zal dit uiterlijk binnen vier weken na aanmelding worden gecommuniceerd. Indien de leverancier niet voldoet aan de voorwaarden voor aansluiting, dan zal dit ook binnen de gestelde termijn gecommuniceerd worden. Een leverancier heeft dan de mogelijkheid om alsnog aan de voorwaarden te voldoen en zich nogmaals aan te melden bij STNL.


De kosten voor het aansluiten bij STNL voor het laatste kwartaal van 2020 bedragen €59,-. Vervolgens zal medio december 2020 een factuur van €159,- worden verzonden naar alle aangesloten leveranciers voor het kalenderjaar 2021. De kosten voor aanmeldingen, die worden gedaan ná 1 december 2020 bedragen €199,- voor het kalenderjaar 2021.
Wanneer een aangesloten leverancier zich wenst uit te schrijven, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van elk kalenderjaar. Wil je graag meer weten over de kosten en wat wij aangesloten leveranciers bieden?

 

Voor het aansluiten bij STNL voor de laatste 3 maanden van 2020 mag jij het volgende van ons verwachten:

  • Verbinding - Toegang tot de online platforms;
  • Belangenbehartiging - Vertegenwoordiging naar onder andere consumenten, media en politiek;
  • Ontwikkeling - Masterclasses, bevorderen van innovatie en marktonderzoek;
  • Dienstverlening - Service, noodzakelijke documenten en partners.

 

Voor het aansluiten bij STNL voor het kalenderjaar 2021 mag jij het volgende van ons verwachten:

  • Verbinding - Toegang tot tenminste 2 STNL Events;
  • Belangenbehartiging - Vertegenwoordiging naar onder andere consumenten, media en politiek;
  • Ontwikkeling - Masterclasses, marktonderzoek en het bevorderen van innovatie; 
  • Dienstverlening - Service, noodzakelijke documenten en partners.

Alle bedragen die op deze pagina genoemd worden, zijn onder voorbehoud weergegeven. STNL is gerechtigd deze bedragen te allen tijden aan te passen. Aangesloten leveranciers zullen hier, vóór september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijsverandering zal worden doorgevoerd, van op de hoogte worden gebracht.