Vanuit een passie voor verbinden, met het oog op groei en een focus op kwaliteit, trouwbrancheondernemers verbinden, vertegenwoordigen en de mogelijkheid bieden op zakelijke en persoonlijke groei. Door middel van het creëren van een (online) platform, het organiseren van evenementen, het uitvoeren van marktonderzoek en het realiseren van media-uitingen.

Ontstaan

Op 1 september 2020 is Stichting Trouwbranche Nederland opgericht dóór trouwbrancheleveranciers, vóór trouwbrancheleveranciers. Het idee om een brancheorganisatie op te richten was er al langer, maar onder andere de coronacrisis heeft het proces van oprichting doen versnellen. Plotseling was nóg meer behoefte aan verenigen, aan bekendheid voor de branche en een partij die zich volledig inzet voor alle mooie bedrijven die trouwen in Nederland mogelijk maken. 

Organisatie

De dagelijkse leiding van STNL ligt in handen van het bestuur. De belangrijkste kernwaarden waar het bestuur zich voor inzet zijn betrouwbaarheid, kwaliteit en transparantie. Het is hierdoor een belangrijke voorwaarde dat aangesloten leveranciers te allen tijden inzicht hebben in de actuele stand van zaken. Reglementen, jaarverslagen en beleidsplannen zijn dan ook altijd op deze website te vinden. Vind hier meer informatie over de organisatie van STNL.

Partners

Om nog meer waarde te creëren voor aangesloten leveranciers, is STNL in gesprek met grote partijen over eventuele samenwerkingen. Partnerschappen tussen STNL en andere vooraanstaande bedrijven in de branche bieden voordelen voor aangesloten leveranciers en zorgen ervoor dat STNL altijd op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de branche en hier invloed op kan uitoefenen.

Doelen

De belangrijkste doelen die Stichting Trouwbranche Nederland nastreeft, zijn het behartigen van de belangen van trouwbrancheleveranciers en het vertegenwoordigen, verbinden en ontwikkelen van de branche. Dit wordt onder andere gerealiseerd door media en politiek te woord te staan en persberichten te verzenden, door een (online) platform te creëren en te onderhouden, door diverse evenementen te organiseren, waardevolle partnerschappen op te zetten en relevant marktonderzoek te initiëren.

De belangen waar STNL zich voor inzet zijn jouw belangen!  Er is duidelijk verandering nodig. STNL wil zich inzetten om deze verandering te realiseren voor de gehele branche, dus ook voor jou. Om dit te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat vele leveranciers zich aanmelden bij STNL. Met een grote achterban kunnen wij een grote impact creëren en zijn de middelen beschikbaar om dit te kunnen realiseren. 

BeroepsOrganisatie Weddingplanners | BOW

In 2022 hebben weddingplanners het initiatief genomen een specifieke BeroepsOrganisatie Weddingplanners in te richten. STNL faciliteert en BOW organiseert specifieke evenementen voor en door weddingplanners. Daarnaast stimuleert BOW het professionaliseren van de werkzaamheden van weddingplanners, zoals bijvoorbeeld het uitwerken van specifieke Algemene Voorwaarden voor weddingplanners en het organiseren van intervisie-bijeenkomsten. Uiteraard kunnen alleen bij STNL aangesloten weddingplanners zich (ook) aansluiten bij BeroepsOrganisatie Weddingplanners | BOW.