Reglement

Aangezien STNL met enige spoed online is gegaan, wordt het huishoudelijk reglement nu nog in conceptvorm aangeboden.  Dit document dient te worden goedgekeurd door een jurist.  Wij streven ernaar dit document zo spoedig mogelijk gereed te hebben.