Organisatie

Het dagelijks bestuur van STNL ligt in handen van het DB (dagelijks bestuur).

Het bestuur van STNL bestaat uit Frederiek Klop (voorzitter, lid DB),  Romy Jakobs-Helderman (vice-voorzitter en secretaris, lid DB), René Lelieveld (penningmeester, lid DB), Floor Hansen (algemeen bestuurslid) en Bas Uijlings (algemeen bestuurslid).