Organisatie

Het bestuur van Stichting Trouwbranche Nederland | STNL bestaat uit René Lelieveld (Voorzitter, lid DB) en Agnes Hoogendoorn (Secretaris, Penningmeester, lid DB), Nienke Burgerman en Kelsey Fokkens.

Bestuur van STNL wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht STNL. De Raad van Toezicht STNL wordt gevormd door Bas Uijlings, Edwin Smeets en Jacqueline Simonis.

Onder verantwoording van STNL is de BeroepsOrganisatie Weddingplanners | BOW actief. Doelgroep van BOW zijn Weddingplanners. Het bestuur van de 'commissie' BOW wordt gevormd door Vivian ter Huurne (Voorzitter BOW), Mariska van der Meer (financiën BOW), Angelique Bruijnesteijn, Eline Verhoef (secretaris BOW en communicatie) en Sylvana Blom. 

STNL is aandeelhouder van Keurmerk Trouwspecialist B.V., organisator van het KEURMERK TROUWSPECIALIST.



Stichting Trouwbranche Nederland | STNL

René Lelieveld  

Voorzitter

 

Agnes Hoogendoorn

Penningmeester & Secretaris

Nienke Burgerman

Algemeen lid, verantwoordelijk voor STNL events

 

 

Kelsey Fokkens

Algemeen lid, verantwoordelijk voor juridische zaken en Keurmerk Trouwspecialist B.V.

Bas Uijlings

Raad van Toezicht STNL

Edwin Smeets

Raad van Toezicht STNL

Jacqueline Simonis

Raad van Toezicht STNL

BeroepsOrganisatie Weddingplanners | BOW

Vivian ter Huurne

BOW cie-voorzitter

Mariska van der Meer

BOW cie-financiën

Eline Verhoef

BOW cie-secretaris en communicatie

Angelique Bruijnesteijn

BOW cie-communicatie

 

Sylvana Blom

BOW cie-events

 

                                                                                                                 Foto's: Mon et MIne fotografie

 

Stichting Trouwbranche Nederland hecht veel waarde aan transparantie. Dit is dan ook de reden dat, ondanks dat dit geen verplichting is, STNL jaarlijks de jaarrekening op de website publiceert. In januari 2023 verschijnt het jaarverslag over 2022.

STNL-Jaarverslag-getekend-2021