Organisatie

Het dagelijks bestuur van STNL ligt in handen van het DB (dagelijks bestuur).

Het bestuur van STNL bestaat uit Frederiek Klop (voorzitter, lid DB)

                                                 Romy Jakobs-Helderman (vice-voorzitter en secretaris, lid DB)

                                                 René Lelieveld (penningmeester, lid DB)

                               en Floor Hansen (algemeen bestuurslid).