Aantal huwelijken circa 75.000 (bron: CBS)

Aantal huwelijken circa 75.000 in 2022 bron CBS 2

 "Aantal huwelijken (2022) richting 75.000, aantal sluitingen geregistreerd partnerschap lager"

 

In 2022 werden in totaal ca. 24.000 geregistreerde partnerschappen afgesloten.

In 2022 werden bijna 75.000 huwelijken gesloten.

Goed nieuws voor de trouwbranche!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent de voorlopige cijfers over 2022 bekendgemaakt. Het geregistreerd partnerschap bestaat in 2023 25 jaar. In een toelichting hierbij schrijft CBS: “Sinds de invoering is deze vorm van verbintenis populairder geworden, vooral onder stellen van verschillend geslacht. Het aantal partnerschapssluitingen steeg vanaf 2001 bijna elk jaar, vooral sinds 2014. In 2022 was er voor het eerst weer een afname.”

Inmiddels kiest een deel van alle paren voor het partnerschap. In de loop van de jaren hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden in wet- en regelgeving, de meest recente wijziging is van 2014. Op dat moment werd het huwelijk en het geregistreerd partnerschap gelijkgetrokken voor toekenning van het juridisch ouderschap aan vaders en partners van gelijk geslacht.

In 2022 steeg het aantal huwelijkssluitingen. Aanmerkelijk meer mensen trouwden dan voor het uitbreken van de coronapandemie. Het CBS concludeert dat de coronamaatregelen er mogelijk toe hebben geleid dat een deel van de stellen koos voor een geregistreerd partnerschap in plaats van het huwelijk.

Gemiddelde leeftijd

 

bron: www.cbs.nl

Over de gemiddelde leeftijd van onze bruidsparen beschikt het CBS over definitieve cijfers over 2021 (cijfers 2022 zijn voorlopig). Een, naar idee van STNL, opmerkelijke leeftijd:

bron: www.cbs.nl

 

STNL houdt jullie graag op de hoogte van cijfermatige ontwikkeling van onze trouwbranche. Met eventuele vragen en/of suggesties ontvangen wij graag een mail via info@stnl.nl

Bronnen:

  • Website CBS www.cbs.nl
  • AD

foto bruidspaar: Marion Meijer

Deel via: