Wat is de veelgehoorde SBI-code en is verandering nodig?

Scherm afbeelding 2023 03 12 om 13.52.32

Wat is de veelgehoorde SBI-code en is verandering nodig?

Wat is een SBI-code?

SBI is een afkorting van Standaard BedrijfsIndeling. Elke onderneming in Nederland met een inschrijving in het Handelsregister (onder verantwoordelijkheid van de Kamer van Koophandel | KVK) is geregistreerd met een SBI-code.

De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers en laat zien wat de activiteit van de onderneming is. De SBI-code van de onderneming staat weergegeven op het uittreksel van de inschrijving KVK.

Overheden en bedrijven gebruiken SBI-codes. Denk hierbij aan het verlenen van vergunningen of vaststellen van verzekeringspremies. Het is van groot belang dat de SBI-code in het register juist is en de ondernemer eventuele wijzigingen tijdig doorgeeft aan de KVK.

Bij inschrijving van de onderneming bij de KVK wordt na het vaststellen van een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten een SBI-code toegekend. Dit kunnen ook meerdere SBI-codes zijn als de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten hier aanleiding toe geeft. In dit geval wordt één SBI-code voor de hoofdactiviteit toegekend en één of meer codes voor de nevenactiviteiten.

Benieuwd naar een overzicht van alle SBI-codes? Klik dan hier.[1]

 

Waar worden SBI-codes voor gebruikt?

Overheidsinstanties gebruiken de SBI onder andere voor wetten en regels die gelden voor specifieke branches bij het afgeven van vergunningen of het verlenen van subsidies. Ook bijvoorbeeld brancheorganisaties, banken en pensioenfondsen maken veelvuldig gebruik van de SBI-code. Denk hierbij ook aan verzekeringsmaatschappijen.

EN één van de belangrijkste redenen voor een juiste SBI-code: het Centraal Bureau voor de Statistiek | CBS maakt bedrijfsstatistieken op basis van de SBI-code.

 

Toekomst SBI-code in de trouwbranche

Een voorbeeld van de SBI-code ‘Weddingplanner’ is code 93299

Bij de toelichting valt in code 93299;

Overige recreatie (rest, geen jachthavens) Deze klasse omvat: - organiseren van veelal eenmalige of periodiek terugkerende recreatieve evenementen; - organiseren van (personeels-)feesten, bruiloften, partijen, uitstapjes waarbij de verzorging zoals vervoer, horeca e.d. wordt uitbesteed; - organiseren van pokeravonden; - schutterijen; - exploitatie paintball-faciliteiten en escaperooms; - het verzorgen van vuurwerkshows; - Oranjeverenigingen; - het trainen van huisdieren; - overkoepelende, voorlichtende, adviserende en coördinerende activiteiten op het gebied van recreatie. Deze klasse omvat niet: - informatieverstrekking op het gebied van toerisme ( 7990 ); - voorlichtende, adviserende en coördinerende activiteiten op het gebied van sport ( 93196 ).

Een voorbeeld van de SBI-code ‘Trouwambtenaar’ is

Bij de toelichting 90011 valt hieronder;

Beoefening van podiumkunst Deze klasse omvat: - vertolkend, regisserend of improviserend bezig zijn met kunst dat doorgaans op een podium wordt gebracht, w.o. toneel, cabaret, mime; w.o. muziek inclusief majorettegroepen en tamboerkorpsen, popgroepen, diskjockeys e.d.; w.o. verzorgen van geluidshows, lichtshows e.d., stuntmannen; w.o. zang en dans; w.o. presentatoren, acteurs, conferenciers, sprekers; w.o. sprekers op bruiloften, begrafenissen, trouwambtenaren. Deze klasse omvat niet: - het geven van lezingen ( 85599 ); - circus- en variétéartiesten ( 90013 ).

 

Noodzaak voor verandering?

Tijdens het uitvoeren van maatregelen in het kader Covid-19 werd door aangesloten trouwleveranciers van Stichting Trouwbranche Nederland | STNL veelvuldig tegen een ‘onjuiste’ SBI-code vermelding bij eigen onderneming aangelopen. Een veel gebruikte code bij ondernemers in de trouwbranche is een ‘diversen’-code.

In de komende periode inventariseert STNL met welke SBI-code aangesloten leveranciers staan geregistreerd. Na rapportage gaat Stichting Trouwbranche Nederland trachten in goede contacten met KVK, MKB en CBS te komen tot een betere categorie-omschrijving of -indeling. In de tussenliggende periode informeren wij aangesloten leveranciers welke andere mogelijkheden bestaan voor wijziging.

 

Hoe kun je de SBI-code van de onderneming wijzigen?

DE SBI-code kan worden gewijzigd via de KVK. Hiertoe bestaat een speciaal formulier. Desgewenst kan de ondernemer zelf een voorstel doen voor een gewenste SBI-code. De KVK controleert of de door u voorgestelde SBI-code past bij de bedrijfsactiviteiten.

 

[1] Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek www.cbs.nl

 

Deel via: